miercuri, 30 septembrie 2009

Orsova


Municipiul Orşova, situat în formă de amfiteatru la confluenţa râului Cerna cu Dunărea, într-una dintre cele mai frumoase depresiuni ale Defileului “Porţile de Fier”, este (sau ar trebui să fie) un nod turistic important între Drobeta Turnu Severin, Băile Herculane și “Cazane”.
Dintre obiectivele turistice ale Orșovei se remarcă:
-Biserica Catolică - cu o arhitectură unică în Europa;
-Mânăstirea „Sfânta Ana” – ctitorie a ziaristului interbelic Pamfil Şeicaru, cavaler al Ordinului “Mihai Viteazu” – prăznuită la data de 25 iulie.
 
Orsova veche     
 Orşova veche, construită pe locul castrului roman „Dierna”, aflată astăzi sub apele lacului de acumulare „Porţile de Fier”, dăinuie în memoria orşovenilor cu o arhitectură aparte, cu tot ce a oferit istoria şi natura acestui loc binecuvântat.
       Istoria zonei, strâns legată de cea a Clisurii Dunării prin vestigiile arheologice descoperite (unelte de piatră, topoare de cupru, un ac de bronz cu tija torsionată, unelte şi arme din epoca fierului, materiale ceramice, denari şi imitaţii după denarii republicani romani, …) dovedeşte prezenţa omului aici încă din paleolitic.
        Unii istorici cred că zorii localităţii de la poarta vestitelor „Cazane” s-ar datora lui Traian prin construirea castrului Dierna. „Denumirea castrului Dierna ar putea proveni din latină, semnificând „despicare”, aşa cum scrie pe Tabula Traiană, respectiv că Traian a deschis drum prin defileul Dunării, pe câţiva kilometri de porţiune dificilă, prin despicarea munţilor” (A. Botu, „Despre castrul, fortul, cetatea Dierna” din revista Conexiuni nr. 20/2006).
(Traducerea de pe Tabula Traiana o găsiţi în pagina Clisura Dunării)
       Perioada de înflorire a Diernei romane este considerată pe vremea împăratului Lucius Septimius Severus. El ridică localitatea la rangul de municipiu în 193 dHr.
     „Importanţa excepţională a fortificaţiei de la Dierna este dată de situarea sa la vărsarea Cernei în Dunăre, unde putea stopa eventualele pătrunderi în Imperiu prin vadul de aici. Susţinută de pe malul sudic de fortificaţia de la Transdierna, se pare că nu era dependentă de aceasta, ci invers. Posesoare a unei oficine militare proprii, Dierna nu putea constitui un simplu apendice nord-dunărean al Imperiului. Cărămizile ştampilate cu sigla DRPDIERNA se găsesc răspândite pe un mare areal atât la nordul cât şi la sudul Dunării.” (D. Benea, în Banatica, III, 1975).
      Distrugerea fortificaţiei Dierna a survenit la sfârşitul secolului al IV-lea, concluzie la care au ajuns istoricii datorită întreruperii circulaţiei monetare, deşi unii cred că o refacere a sa ar fi fost posibilă până în secolul al VI-lea.
      În secolul al XIII-lea, după distrugerea ei de către tătari (1241), regăsim în Orşova, un avanpost maghiar, o fortificaţie puternică – declarată „cetate regească”.
      Datorită aşezării strategice, Tisierna – Dierna – Zernes – Urscia – Orşova a fost câmp de dispută timp de câteva secole: în 1524 a fost cucerită de turci, în 1688 de austrieci, apoi recucerită de turci, iar în 1790 trece sub dominaţie austriacă prin Pacea de la Sistov.
      În secolul al XIX-lea, fosta localitate de pescari şi agricultori era în plină dezvoltare simţindu-se din plin influenţele occidentale: instituţii de învăţământ, societăţi culturale, viaţă artistică, presă, agenţii de navigaţie, şantier de reparaţii navale, oficiu telegrafic, circumscripţie medicală, notariat, …
      Primul război mondial, etapa marilor bătălii de la Cerna şi Alion, sub comanda generalului Ion Dragalina, aduce eliberarea localităţii care la 5 mai 1919 este integrată României; şi în cel de al II-lea război mondial, Orşova cunoaşte zile însângerate de luptă pentru eliberare.
      Oraşul Orşova (oraş din 1923) – centru de raion în regiunea Banat (1954 – 1968) – prin noua împărţire administrativ-teritorială din 1968, este inclus în judeţul Mehedinţi, iar în 1966 începe strămutarea lui ca urmare a construirii Hidrocentralei „Porţile de Fier”.
 

Ada-Kaleh
    
Situată la 3 Km în aval de Orşova, denumită şi Saan, Carolina, Rusava sau insula Orşova, Ada-Kaleh era o enclavă turcească în 1923 când a ales unirea cu România. Avea o moschee, alei întortocheate şi un fort din 1699 disputat de turci şi de austrieci de-a lungul timpului.


 

 


 

vineri, 18 septembrie 2009

Baile Herculane

Aflată la 18 Km de Orşova şi înscrisă în traseele turistice internaţionale, Staţiunea Băile Herculane ale cărei izvoare termale sulfuroase sunt cunoscute din antichitate ca Ad Aquas Herculi Sacras sau Apele Sfinte ale lui Hercules, este atestată documentar din 153 dHr. pe o tabulă închinată divinităţii: „Zeilor şi divinităţilor apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimişi ca delegaţi romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcîndu-se nevătămaţi, au ridicat acest prinos de recunoştinţă…”.
Dintre obiectivele turistice ale zonei pot fi amintite: Muzeul Nicolae Cena, apartamentele reginei Tereza, Sfinxul Bănăţean, ruinele staţiunii termale romane, piscina olimpică cu apă termală “Şapte izvoare”, Crucea albă, Peştera cu Aburi (56 0C), Grota Haiducilor (143 m), etc.
 Baile Herculane

 duminică, 13 septembrie 2009

Fluturi


Rezervația Muntelui Domogled, dar si rezervatia Palrcului Natural ”Portile de Fier”, găzduieşte o faună bogată, dar cel mai bine reprezentate sunt lepidopterele, aproximativ 1500 de specii de fluturi. Iată câteva exemplare:


Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Melanargia galathea
Aphantopus hyperantus


2009:

Cynthia cardui
Cynthia cardui                                             ...
Pieris rapae                 Callophrys rubi
Lasiommata megera                                                  
Iphiclides podalirius                        Iphiclides podalirius
Update: 26.05.2012: 

 
Inachis io                                              Vanessa atalanta
 
Melitaea athalia                                Coenonympha glycerion
 
Polygonia c-album                                   Vanessa cardui
 
Parnassius mnemosyne                  Zerynthia polyxena
vineri, 11 septembrie 2009

Clisura Dunarii


Iesirea din Cazanele Mici 

Clisura Dunării - partea cea mai spectaculoasă din traseul Dunării, se remarcă prin peisaje de o frumuseţe rară, prin diversitate biologică, prin vestigii culturale, ... toate incluse în Parcul Natural Porţile de Fier. Dintre obiectivele turistice ale zonei pot fi amintite: Chipul lui Decebal, Tabula Traiana, Mânăstirea Mraconia, Peştera Ponicova, ...
.
Clisura Dunarii

Parcul Natural „Porţile de Fier” – Rezervaţie a Biosferei şi Patrimoniu UNESCO – include rezervaţiile, aflate în apropiere de Orşova, Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Gura Văii – Vârciorova … printre ariile protejate.
 

În Rezervaţia Cazanele Mari şi Cazanele Mici cuprinsă între munţii Ciucarul Mic şi Ciucarul Mare, abundă vegetaţia submediteraneană, dar şi plantele rare: fagul de Crimeea, fagul oriental, cărpiniţa, mojdreanul, tisa, laleaua cazanelor, ghimpele, brânduşa galbenă, alunul turcesc, păducelul negru, stânjenelul de stâncă, … În privinţa faunei, de asemenea, se poate întâlni o mare diversitate de specii: dihorul pestriţ, popândăul, potârnichea de stâncă, broasca dalmatică, ţestoasa de uscat, salamandra, scorpionul, egreta mică, rândunica de stâncă, …
> imagini pasari
> imagini flori
> imagini insecte
> imagini salamandra


Ophrys apifera                                  Tulipa hungarica 
Testudo hermanni
Defileul Dunării – „Cazane”
Cazanele Mici
Cazanele Mari
 
Dunărea traversează defileul carpatic între Baziaş şi Gura Văii, dar cel mai spectaculos peisaj, care lasă turiştilor impresii de neuitat, se găseşte între Valea Ogradena şi Ogaşul Turcului – zona „Cazanelor”. În aval de Dubova se desfăşoară Cazanele Mici, pe o lungime de 3,6 Km, iar în amonte – Cazanele Mari pe o distanţă de 3,8 Km. Relieful carstic din această regiune a favorizat dezvoltarea versanţilor abrupţi, dar şi formarea de numeroase peşteri.

Dunarea aval de Cazanele Mici
Dunarea aval de Cazanele Mici
Chipul lui Decebal, a fost sculptat, între anii 1994-2004 prin finanţarea lui Iosif C-tin Drăgan, pe malul stâncos de la vărsarea râului Mraconia în Dunăre. Dimensiunile sunt impresionante: statuia este înaltă de 40m şi lată de 25m, ceea ce o face cea mai mare din Europa.
Chipul lui Decabal

Mânăstirea Mraconia – situată la 15 Km de Orşova, a fost ridicată pe fostul loc de dirijare a navelor pe Dunăre numit „La balon”.
 „Pe valea pitorească a Mrăcunii, pe malul pârâului Mrăcunea, care se varsă în Dunăre, dăinuiau de sute de ani vestigiile străvechii mânăstiri româneşti cunoscută sub numele de Mânăstirea Mrăcunea, astăzi fiind o amintire în memoria credincioşilor şi cu supra titlul de Mânăstirea de sub ape. De fapt istoria merge cu multe sute de ani înainte, poate chiar înainte de anul 1000, …” (fragment din documentul expus la Mănăstire).
.
Manastirea Mraconia

Tabula Traiana, săpată în stâncă pe malul sârbesc, la ieşirea Dunării din Cazanele Mici, comemorează drumul construit de romani pentru cucerirea Daciei.
Textul s-ar traduce astfel: : “Împăratul Cesar Nerva Traian Augustul, fiul divinului Nerva, învingător al germanilor, cel mai mare dintre preoţi, având pentru a patra oara puterea tribuniciară (anul 100 e.n.) părinte al patriei, consul pentru a treia oară, a refăcut drumul, după ce l-a adâncit în munţi şi i-a înlocuit podeaua”.
Tabula Traiana
Harta - Clisura Dunarii


 

miercuri, 9 septembrie 2009

Svinita

Sviniţa, localitate aflată la 60 Km de municipiul Orşova, are un potenţial turistic foarte ridicat, dar din păcate nevalorificat. În zonă se găsesc rezervaţii fosilifere celebre în Europa, dar necunoscute la noi, Cetate Medievală – neconservată şi lăsată la discreţia apelor, trasee turistice tainice, iar exemplele ar putea continua.
Într-o săptămână — cât satul sârbesc de pe malul românesc al Dunării a fost gazda stagiului de pregătire pentru sportivii Clubului YING-LONG KARATE-DO, locaţie aleasă pentru condiţiile deosebite de pregătire, dar şi pentru resursele alimentare bio pe care le oferă regiunea, … şi pe care i-am însoţit la invitaţia preşedintelui clubului, – am încercat să localizez cu ajutorul sătenilor unele obiective turistice cunoscute doar de iniţiaţi, dar inaccesibile turiştilor de rând. Pe lângă peisajele deosebite, morile de apă, sălaşe, neck-ul vulcanic Trescovăţ, Cetatea medievală Tri Kule, Grebenul care înfăţişează cutările straturilor geologice, Cioaca Borii unde se întâlneşte pinul negru de Banat, se remarcă rezervaţia paleontologică de amoniţi. Locul fosilifer cu calcare roşii de pe valea Saraoschi conţine forme de cefalopode din Jurasicul mediu (Dogger, 176 mil. ani).
Cetatea Tri Kule, cu trei turnuri din piatra, din secolul al XV-lea, a fost inundată în urma amenajării lacului de acumulare Porţile de Fier I. Acum se mai observă doar două turnuri măcinate de Dunăre, iar fundaţia celui de al treilea este vizibilă, uneori, când nivelul fluviului este scăzut.

 
 Svinita - malul sarbesc - Greben
 Svinita - Neck-ul vulcanic Trescovat
 Svinita - Neck-ul vulcanic Trescovat
 Straturi geologice
Svinita - Tricule

marți, 8 septembrie 2009

Biserica Catolica Orsova 

Biserica Catolică, cu o arhitectură unică în Europa proiectată de Horst Fackelmann, a fost construită între anii 1972 şi 1976 în zona centrală a oraşului, lângă Piaţa „1800″. Acoperișul are ferestre așezate în formă de cruce, iar picturile din interior au tentă modernistă.

 

***

Fotografia - arta exprimarii vizuale - comunica, poate mai mult decat cuvintele, impresii, stari, emotii despre o pasiune, un subiect,... si inregistreaza mai multe detalii decat o poate face mintea.